Social return verplichting

Social return
SROI verplichting bij aanbestedingen

Wanneer je als opdrachtnemer een aanbesteding definitief gegund hebt gekregen, heb je waarschijnlijk te maken met een SROI verplichting. SROI staat voor Social Return On Investment en is een manier om mensen die moeilijk aan het werk komen, aan het werk te helpen.

Veel gemeentes en provincies hebben sociale voorwaarden opgenomen in hun aanbestedingsbeleid en vragen opdrachtnemers om een percentage van de opdrachtsom in te vullen door middel van social return. Hieronder lees je over de invulling van een SROI en het gebruik van het bouwblokkenmodel.

Invullen SROI verplichting

Social return kan op verschillende manieren worden ingevuld, zoals het bieden van duurzaam betaald werk aan werkloze werkzoekenden, het bieden van stage- en/of leerwerkplekken, het inkopen van producten en/of diensten van sociaal ondernemingen, het delen van kennis en expertise, investeren in scholing en ontwikkeling, en het ondersteunen van projecten. Afhankelijk van de locatie waar je een SROI verplichting hebt, kunnen er verschillende manieren zijn om social return in te vullen.

Het bouwblokkenmodel bij SROI verplichting

Sommige opdrachtgevers maken gebruik van het bouwblokkenmodel bij het invullen van de SROI verplichting. Dit betekent dat de waarde van de invulling van de verplichting afhankelijk is van de situatie waaruit iemand wordt aangenomen. Een goed voorbeeld is het bouwblokken model van Utrecht. Dit model deelt de invulling van de verplichting op in verschillende bouwblokken, waarbij elk bouwblok een andere waarde vertegenwoordigt.

SROI verplichting invulling door banen niet eenvoudig

Het invullen van SROI verplichting door middel van het aanbieden van banen kan soms moeilijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er geen vacatures beschikbaar zijn of doordat geschikte kandidaten niet gevonden kunnen worden. In dit geval bieden veel overheidsinstanties de mogelijkheid om de invulling van social return te verwerken in de verplichting door middel van sociaal inkopen. Op deze manier kan toch aan de SROI verplichting worden voldaan. Hoe wij je hierbij kunnen helpen lees je hier.