onze impact

Aantoonbaar een verschil maken

Maatschappelijk rendement staat bij ons voorop. Juist daarom is het essentieel dat we verantwoording afleggen voor de impact die we daadwerkelijk maken. Niet alleen om naar buiten toe zichtbaar te maken hoe wij onze zienswijze invullen, maar ook om te reflecteren op onze eigen ondernemingswijze. Op deze pagina vind je meer informatie over deze impact, onze governance en onze theory of change.

Deze pagina is niet goed gekeurd door onze online marketeers. Het bevat veel woorden en er zitten geen duidelijke conversies in. Toch hopen we dat we met deze informatie ook andere ondernemers aanzetten tot actie.

Het start
met waarom

Een afstand tot de arbeidsmarkt heeft veel invloed op mens en maatschappij, in het bijzonder voor jonggehandicapten. En gelukkig zijn er verschillende projecten en regelingen werkgelegenheid voor deze doelgroep te bevorderen. Maar hoewel de drempel om in te stappen lager wordt, blijkt duurzaam werkbehoud nog steeds een struikelblok.  Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan een al dan niet succesvolle eerste werkervaring, zowel aan de kant van de jonggehandicapte – voornamelijk openheid, inzet, uitstraling en de thuissituatie – als aan de kant van de werkgever – de bereidheid een functie aan te passen, draagvlak bij het management, acceptatie door collega’s en een bedrijfscultuur die zorgzaam en respectvol is, waarin de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Deze factoren zijn aan beide kanten niet vanzelfsprekend, waardoor de kans op mislukken groot is. Maar ook succesvolle ervaring kan ervoor zorgen dat een volgende ervaring mislukt, omdat de werknemer de jonggehandicapte overschat en daardoor te veel belast.

Hoe wij een
verschil maken

We hebben verschillende impactdoelstellingen geformuleerd om bij te dragen aan de oplossing van deze problematiek:

  1. We willen kansen creëren voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt, door een positieve werkervaring te bieden en vakinhoudelijke en sociale vaardigheden te vergroten;
  2. We bieden betaalde functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  3. We streven ernaar bij te dragen aan een arbeidsmarkt die respectvol en open is naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wil je meer informatie over hoe we dit invullen? Ons meest recente impactplan is hier te downloaden.

Wij zijn PSO30+ gecertificeerd. Klik hier voor meer info!

IMpact meten
met cijfers

Hieronder vind je onze belangrijkste cijfers, gemeten op 31-12-2023

Vind hier meer informatie over onze goverance

Misschien heb je zin om alle artikelen door te lezen. In elk ander geval: in 2.2 staan onze doel en missie. In artikel 4.1.2. staat welk deel van de winst wij minimaal reserveren voor extra impact. Deze zijn hier in te zien. Veel leesplezier!

MEO voert een gematigd beloningsbeleid en blijft ruimschoots binnen de Wet normering topinkomens. De verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris bedraagt een maximale factor 5,5.

Wij zijn MEO B.V. is 100% in eigendom van MEO Media en Ondersteuning B.V.
Deze B.V. is als volgt verdeeld:

  • 51% van de aandelen is in bezit van J. van der Burght Holding
  • 30% van de aandelen is in bezit van AIM Advice B.V. – Dat is onze investeerder, daar zijn we trots op!
  • 19% van de aandelen is in bezit van M. van der Burght Holding

Impact: plan en rapportages

MEO creëert maatschappelijke impact. De wijze waarop dat gebeurt, is uiteengezet in ons Impactplan, waarvan de meest recente versie hier te downloaden is.
De behaalde impact wordt jaarlijks verantwoord met een impactrapportage. Hierin leggen we ook verantwoording af over de wijze waarop we met de belangrijkste belanghebbenden – ‘stakeholders’ – in dialoog treden.

Hieronder vind je onze impactrapportages:

Laten we
samenwerken

Onze impact

Aantoonbaar een verschil maken

Maatschappelijk rendement staat bij ons voorop. Juist daarom is het essentieel dat we verantwoording afleggen voor de impact die we daadwerkelijk maken. Niet alleen om naar buiten toe zichtbaar te maken hoe wij onze zienswijze invullen, maar ook om te reflecteren op onze eigen ondernemingswijze. Op deze pagina vind je meer informatie over deze impact, onze governance en onze theory of change.

Deze pagina is niet goed gekeurd door onze online marketeers. Het bevat veel woorden en er zitten geen duidelijke conversies in. Toch hopen we dat we met deze informatie ook andere ondernemers aanzetten tot actie.

Het start met waarom

Een afstand tot de arbeidsmarkt heeft veel invloed op mens en maatschappij, in het bijzonder voor jonggehandicapten. En gelukkig zijn er verschillende projecten en regelingen werkgelegenheid voor deze doelgroep te bevorderen. Maar hoewel de drempel om in te stappen lager wordt, blijkt duurzaam werkbehoud nog steeds een struikelblok.  Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan een al dan niet succesvolle eerste werkervaring, zowel aan de kant van de jonggehandicapte – voornamelijk openheid, inzet, uitstraling en de thuissituatie – als aan de kant van de werkgever – de bereidheid een functie aan te passen, draagvlak bij het management, acceptatie door collega’s en een bedrijfscultuur die zorgzaam en respectvol is, waarin de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Deze factoren zijn aan beide kanten niet vanzelfsprekend, waardoor de kans op mislukken groot is. Maar ook succesvolle ervaring kan ervoor zorgen dat een volgende ervaring mislukt, omdat de werknemer de jonggehandicapte overschat en daardoor te veel belast.

Hoe wij een verschil maken

We hebben verschillende impactdoelstellingen geformuleerd om bij te dragen aan de oplossing van deze problematiek:

  1. We willen kansen creëren voor mensen met een afstand tot arbeidsmarkt, door een positieve werkervaring te bieden en vakinhoudelijke en sociale vaardigheden te vergroten;
  2. We bieden betaalde functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  3. We streven ernaar bij te dragen aan een arbeidsmarkt die respectvol en open is naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wil je meer informatie over hoe we dit invullen? Ons meest recente impactplan is hier te downloaden.

Wij zijn PSO30+ gecertificeerd. Klik hier voor meer info!

Je impact meten
Doe je uiteindelijk met cijfers

Hieronder vind je onze belangrijkste cijfers, gemeten op 31-12-2023

Sociaal ondernemen gaat verder
Vind hier meer informatie over onze goverance

Misschien heb je zin om alle artikelen door te lezen. In elk ander geval: in 2.2 staan onze doel en missie. In artikel 4.1.2. staat welk deel van de winst wij minimaal reserveren voor extra impact. Deze zijn hier in te zien. Veel leesplezier!

MEO voert een gematigd beloningsbeleid en blijft ruimschoots binnen de Wet normering topinkomens. De verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris bedraagt een maximale factor 5,5.

De gedeponeerde jaarcijfers van 2023 van MEO zijn hier in te zien.

Wij zijn MEO B.V. is 100% in eigendom van MEO Media en Ondersteuning B.V.
Deze B.V. is als volgt verdeeld:
– 51% van de aandelen is in bezit van J. van der Burght Holding
– 30% van de aandelen is in bezit van AIM Advice B.V. – Dat is onze investeerder, daar zijn we trots op!
– 19% van de aandelen is in bezit van M. van der Burght Holding

Impact: plan en rapportages

MEO creëert maatschappelijke impact. De wijze waarop dat gebeurt, is uiteengezet in ons Impactplan, waarvan de meest recente versie hier te downloaden is.
De behaalde impact wordt jaarlijks verantwoord met een impactrapportage. Hierin leggen we ook verantwoording af over de wijze waarop we met de belangrijkste belanghebbenden – ‘stakeholders’ – in dialoog treden.

Hieronder vind je onze impactrapportages: