skip to Main Content

Feiten en cijfers

Als sociale onderneming is het afleggen van verantwoording over de organisatie zelf en de behaalde resultaten belangrijk. Hieronder zijn van MEO een organogram, statuten, het impactplan, impactcijfers, beloningsbeleid en jaarcijfers te vinden.

Statuten

In de statuten is onder meer de missie van MEO vastgelegd (artikel 2), net als de voorwaarden die gelden voor het wijzigen van de statuten (artikel 12) en voor eventuele ontbinding van de stichting (artikel 13). De statuten zijn hier in te zien.

Impact: plan en rapportages

MEO creëert maatschappelijke impact. De wijze waarop dat gebeurt, is uiteengezet in ons Impactplan, waarvan de meest recente versie hier te downloaden is.
De behaalde impact wordt jaarlijks verantwoord met een impactrapportage. Hierin leggen we ook verantwoording af over de wijze waarop we met de belangrijkste belanghebbenden – ‘stakeholders’ – in dialoog treden.

Hieronder vind je onze impactrapportages:
2020
2019
2018
2017

Beloningsbeleid

MEO voert een gematigd beloningsbeleid en blijft ruimschoots binnen de Wet normering topinkomens. De verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris bedraagt een maximale factor 5,5. Afspraken hierover zijn tot 31 december 2021 vastgelegd in een overeenkomst met het Anton Jurgens Fonds. Momenteel wordt de hand gelegd aan een loongebouw en zullen ook maximumvergoedingen voor het management statutair worden vastgelegd.

Jaarcijfers

De gedeponeerde jaarcijfers van 2019 van MEO zijn hier in te zien.

Back To Top