Toegankelijkheidsverklaring

Wij zijn MEO streeft naar toegankelijke, gebruiksvriendelijke en begrijpelijke dienstverlening voor iedereen.

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat onze online informatievoorziening voldoet aan de internationaal geldende richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Met deze verklaring, die betrekking heeft op www.wijzijnmeo.nl, leggen we uit hoe we ons daarvoor inspannen.

Recht op toegang

Als sociale onderneming zetten wij ons ervoor in dat iedereen mee kan doen. Dat geldt voor een plek op de arbeidsmarkt, maar ook voor toegang tot online informatie en diensten. Sterker nog, in het VN-verdrag Handicap is vastgelegd dat iedereen hier recht op heeft. De WCAG-richtlijnen, internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, moeten dit mogelijk maken.

Vooralsnog zijn alleen overheden en enkele andere organisaties verplicht deze richtlijnen toe te passen en ondernemingen als Wij zijn MEO (nog) niet. Toch willen we niet wachten tot het zover is. Op grond van onze missie willen we er alles aan doen om ook nu al voor iedereen toegankelijk te zijn.

Daarnaast merken we het belang van digitale toegankelijkheid bij de vele organisaties voor wie we werken. Onze betrokken medewerkers zijn getraind in het toepassen van de WCAG-richtlijnen. Daarnaast maken wij toegankelijke websites voor partnerorganisaties en publiceren wij informatie over toegankelijke sites, om andere organisaties te inspireren hieraan te gaan voldoen.

Ontwikkeling

Deze website is gebouwd op de WCAG 2.0-richtlijn niveau A, maar voldoet hier nog niet volledig aan. Wij werken er aan om deze lacunes weg te werken, door o.a. de content te centraliseren waardoor dit beter vindbaar is en ons beeldmateriaal te voorzien van een alternatieve tekst.

Ontoegankelijk?

Ondanks alle richtlijnen, is het uiteindelijk de gebruiker die merkt of een site toegankelijk is of niet. Mocht je ondanks onze inzet op onze site iets vinden dat je niet toegankelijk vindt? Laat het ons dan weten via [email protected] of bel naar 072-511 49 67 en we lossen het zo snel mogelijk op!