Zorgt jouw patiëntenorganisatie voor impact?

Elke bioscoopbezoeker kent de ervaring. Zodra op het scherm de meteoriet de aarde raakt, de Hulk met zijn vuist op de grond slaat, of de gigantische Tyrannosaurus een stap zet, laten de geluidseffecten de hele zaal trillen. De toeschouwers worden wakker geschud en zitten op het puntje van hun stoel. Impact!

Toegegeven, zo spannend is de impact waar wij het over hebben misschien niet. Maar zodra het woord valt, gaan organisaties ook steeds meer op het puntje van hun stoel zitten. En terecht. Wat betekent deze term voor een patiëntenorganisatie?

Wat is impact?

Net zoals de vuist van de Hulk schokgolven door de hele bioscoop zendt, zo zorgt een organisatie wellicht ook voor een effect waar niemand omheen kan – gelukkig doorgaans minder gewelddadig. Dit verstaan we onder maatschappelijke impact. Die bestaat uit de veranderingen in de maatschappij die zonder de inzet van die organisatie niet hadden plaatsgevonden. Denk aan kostenbesparingen: als een patiëntenorganisatie mensen helpt beter met een ziekte of handicap om te gaan, hoeft de overheid wellicht minder financieel bij te springen voor oplossingen. Maar impact bestaat ook uit veel abstractere veranderingen, bijvoorbeeld als iemand dankzij de inspanningen van de vereniging een hogere kwaliteit van leven heeft.

Meten

Patiënten- en andere non-profitorganisaties richten zich juist op dit soort impact. Hun resultaten zijn echter niet zo duidelijk zichtbaar te maken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld winstcijfers. Dat is jammer, want daarom is het bestaansrecht van een organisatie soms moeilijk aan te tonen, of is het lastig met enige zekerheid te zeggen hoe succesvol je bent bij het bereiken van je doelen. Uiteraard zijn er altijd wel individuele successen en anekdotes, maar dat is nog verre van een bruikbare methode om inzicht te krijgen in de impact van een organisatie.

Er zijn diverse methodieken in omloop waarmee wordt onderzocht waar impact wordt gemaakt. Dit kan onder andere door waardes toe te kennen aan allerlei effecten. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gemeten met behulp van concrete financiële cijfers, of met resultaten uit interviews en enquêtes. De methodieken hiervoor zijn sterk in ontwikkeling. Omdat de effecten bij elke organisatie verschillen, is een impactmeting altijd maatwerk. Uiteraard vraagt het een behoorlijke inspanning om dit allemaal in kaart te brengen. Daarbij kan het ook best spannend zijn: wat als de resultaten tegenvallen?

Voordelen

Impact meten levert echter ook veel op. Wellicht zorg je voor positieve impact die je niet bewust nastreeft. Je kunt zelfverzekerder het bestaansrecht van uw organisatie uitdragen. Daarnaast laat je zien dat je transparant bent. Dit is allemaal belangrijk voor leden, donateurs en andere partijen die je een warm hart toedragen en financieel steunen. Als je zichtbaarder maakt wat je doet, wordt je organisatie uiteindelijk ook zichtbaarder. Maar zelfs als je impact tegenvalt, is dat een waardevol meetresultaat: het geeft je de kans om jouw beleid bij te sturen en ervoor te zorgen dat de impact hoger wordt.

Want dat is uiteindelijk toch waarom jouw organisatie bestaat. Om, net als de Hulk, een vuist te maken voor je leden. Impact!

Als je meer over impactmetingen wilt weten, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. We sturen je dan gratis de whitepaper ‘Impact meten voor patiëntenorganisaties – 7 voordelen’ op. Via datzelfde e-mailadres kun je ook je eventuele vragen stellen.