WebsiteZonne-man
Omschrijving probleem

De schetsen verschillen onderling qua content. De copy die we hebben is niet definitief dus ik weet niet in hoeverre dit een probleem is.

Link naar paginahttps://stichtinggasfabriek.sharepoint.com/:w:/r/sites/Klanten/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6C8C89F6-A30A-46E9-97ED-F11B8C093F1C%7D&file=Zonneman%20homepage.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=bb0c55f4-e298-4ec4-a972-f4fbfaffc645