WebsiteZonne-man
Omschrijving probleem

In de briefing wordt gesproken over dat de content afwisselt tussen een gewone man en een leraar. Dit zie ik niet terug in de schets. Is de briefing verouderd?

Link naar paginahttps://stichtinggasfabriek.sharepoint.com/:w:/r/sites/Klanten/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B6C8C89F6-A30A-46E9-97ED-F11B8C093F1C%7D&file=Zonneman%20homepage.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=bb0c55f4-e298-4ec4-a972-f4fbfaffc645