SROI-verplichting invullen met een nieuwe website

Organisaties krijgen er steeds vaker mee te maken: een SROI-verplichting (Social Return on Investment), oftewel de plicht om banen, leerwerk- en stageplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een hele opgave? Nee hoor! Zo is een website laten maken bijvoorbeeld ook een van de mogelijkheden.

Meer en meer overheidsorganisaties nemen in hun voorwaarden op dat ondernemers die een aanbesteding uitvoeren, een deel van de opdracht moeten inzetten om werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – bijvoorbeeld omdat ze wegens een beperking moeilijk aan het werk komen. Deze verplichting kan ingevuld worden door voor hen een baan, leerwerk- of stageplek mogelijk te maken.

Niet iedere organisatie heeft de ruimte of middelen om zo’n werkplek voor elkaar te krijgen. Zij kunnen vaak ook op andere manieren aan die verplichting voldoen, bijvoorbeeld door bij te dragen aan andere activiteiten op gebieden als werk, armoedebestrijding of gezondheidsbevordering.

SROI uitbesteden

Steeds vaker wordt het ook mogelijk om aan een SROI-verplichting te voldoen door dat bij het eigen inkoopbeleid verplicht te stellen. Wie een nieuwe website wil laten ontwerpen, kan invulling aan dat beleid geven door de opdracht aan een organisatie als MEO te gunnen. Wij creëren immers betaald werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, net als leerwerk- en stageplekken. Aan MEO een website uitbesteden – of een andere opdracht, zoals grafische vormgeving of backoffice-ondersteuning – levert daarmee SROI op, waarmee dit uitstekend past binnen een inkoopbeleid met SROI-verplichting.

Wie verder wil gaan, kan daarbij ook nog de SROI zélf van MEO afnemen en aan de eigen onderneming toeschrijven. Op die manier creëert de klant de SROI in plaats van dat MEO die aan de eigen organisatie toeschrijft. Die sociale waarde wordt door MEO gerapporteerd, zodat de SROI helder te verantwoorden is naar de aanbestedende (overheids)organisatie.
Indien andere manieren niet mogelijk zijn, kan een onderneming dus toch aan de SROI-verplichting voldoen – en er nog een mooie nieuwe website aan overhouden ook.

Wilt u meer informatie over hoe een nieuwe website kan bijdragen tot de SROI-verplichting? Neem dan gerust contact met ons op.