MEO maakt zich hard voor Impact Ondernemen in nieuwe City Deal

MEO is een van de tachtig organisaties die op 11 maart de City Deal Impact Ondernemen hebben ondertekend. De komende drie jaar gaan we samen het belang van Impact Ondernemen nog meer onder de aandacht brengen bij overheden, ondernemers en andere organisaties. De City Deals zijn een initiatief van Agenda Stad, een samenwerking tussen steden, maatschappelijke partners en de Rijksoverheid om innovatie binnen steden in Nederland te stimuleren. Door City Deals te sluiten met al deze betrokken partijen kunnen er concrete afspraken worden gemaakt om echt verandering teweeg te brengen. De nieuwste City Deal zet vol in op impact ondernemers: bedrijven die met hun werk een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij of het milieu. Doel van de deal is om zoveel mogelijk van de barrières weg te nemen die Impactvol Ondernemen nu nog in de weg staan, maar ook om reguliere bedrijven kennis te laten maken met impact ondernemers, zoals MEO.

Het enige duurzame businessmodel

We zijn namelijk door de gemeente Haarlem en Social Enterprise NL gevraagd om ons aan te sluiten bij deze City Deal. Bij MEO is het maken van maatschappelijke impact al van begin af aan de hoogste prioriteit, dus over die vraag hoefden we niet lang na te denken. “Ik vind het belangrijk om uit te stralen dat onze manier van werken eigenlijk normaal zou moeten zijn. Dat is ook het enige duurzame businessmodel voor de toekomst, denk ik”, aldus directeur Edwin Teljeur.

De City Deal werd donderdag 11 maart beklonken door Staatssecretaris Mona Keijzer. Zij hield een betoog over het belang van Impact Ondernemen. Daar zijn we bij MEO blij mee, want overheid en ondernemers moeten samenwerken om van onze manier van ondernemen gemeengoed te maken. “Er is gelukkig het besef dat de overheid met al haar inkoopkracht een grote veranderaar kan zijn in dit veld.”

MEO’s stokpaardje

Hierbij ziet Edwin een belangrijke rol voor MEO. “Mijn stokpaardje binnen de City Deal is dat ik ervoor wil zorgen dat de gemeentegrenzen het proces niet stagneren. Ik wil dat gemeenten hun eigen hekjes loslaten en ook buiten de eigen grenzen gaan kijken om impact in te kopen. Om het aanjagen van Impact Ondernemen goed op gang te krijgen, moeten gemeentes die hekjes om hun eigen regio loslaten. Daar ga ik voor knokken in deze City Deal.”

Lees wie er nog meer meedoen aan de City Deal Impact Ondernemen.