MEO-klantendag voor patiëntenorganisaties

Speciaal voor patiëntenorganisaties heeft MEO woensdag 23 november een klantendag georganiseerd. Op het kantoor van PGOsupport, dé netwerkorganisatie voor pg-organisaties, zijn deze klanten meegenomen in de nieuwste ontwikkelingen binnen de sociale onderneming.

MEO heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in nieuwe medewerkers, processen en diensten. De organisatie is uitgegroeid tot een volwaardig mediabureau, waarbij voorop staat dat waardevolle medewerkers hun weg op de arbeidsmarkt hebben kunnen vinden. Dat is mede mogelijk, omdat PGOsupport met MEO een samenwerking is aangegaan om pg-organisaties op diverse manieren van dienst te zijn; naast de mediadiensten, behoren onder meer ledenadministratie, bestuursondersteuning en magazijnbeheer inmiddels ook tot het dienstenaanbod.

Sociale impact

Het sociale gezicht van MEO is voor PGOsupport een belangrijke reden om samen te werken. Daar hoort ook bij dat over deze sociale insteek verantwoording wordt afgelegd. Tijdens de klantendag heeft MEO inzichtelijk gemaakt welke sociale impact door de opdrachten mogelijk worden gemaakt. Ook is stilgestaan bij ontwikkelingen en inzichten die voor de organisaties van belang kunnen zijn.

De organisaties worden hartelijk welkom geheten door Edwin Teljeur, oprichter en directeur van MEO. Na een kort overzicht van het programma van de middag, neemt Romy Hamelink het woord. Romy is verantwoordelijk voor het secretariaat van MEO en vertelt over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet is vanaf mei 2018 van toepassing en zal een belangrijk onderwerp worden voor pg-organisaties: hoe verantwoord om te gaan met de gegevens van de leden? Omdat het secretariaat de ledenadministratie voor enkele organisaties verzorgt, heeft Romy een aantal voorbeelden kunnen laten zien van problemen die zich in de praktijk voordoen, en hoe die opgelost kunnen worden.

Buyers journey

Na een korte vragenronde neemt Max van der Burght de organisaties mee op de zogeheten ‘buyer’s journey’; de weg die potentiële nieuwe leden afleggen zodra zij zich bewust worden van hun aandoening of gemis, en de stappen die ze vervolgens zetten. Wanneer bied je de bezoekers van je website bepaalde informatie? Waar en op welke manier geef je ze de mogelijkheid om lid worden? Om echt bij hun behoefte aan te sluiten, kom je er met de buyer’s journey achter welke reis diegene maakt.

Soms is het lastig te weten welke vragen er bij het publiek leven. Een mooi hulpmiddel daarbij, vertelt Max, is de website www.answerthepublic.com. Hier wordt allerlei data van zoekmachines verzameld. Voer een zoekterm in en answerthepublic.com biedt allerlei gerelateerde gegevens, waaronder andere zoektermen die er vaak samen mee gezocht worden. Zo wordt inzichtelijk welke onderwerpen er breed leven, wat een goed handvat biedt om bij het publiek de juiste snaar te raken.

Sociale impact meten

Na deze inzichten die de organisaties kunnen gebruiken voor hun onlinestrategie, is het woord aan Jenny de Vries. Zij onderzoekt de sociale impact die de leerwerktrajecten bij MEO opleveren, oftewel de veranderingen die de sociale onderneming teweeg brengt. Hoe meet je dat eigenlijk?

Hiervoor zijn een aantal duidelijk te meten waarden; zo heeft MEO in 2017 tot nu toe negen mensen naar een betaalde baan geholpen. Maar er zijn ook minder makkelijk te meten factoren. Zo zegt een van de leerlingen: “MEO heeft mij meer een gericht doel in het leven gegeven.” Dit is een belangrijke verandering, die niet meteen in geld uit te drukken is. Er zijn methoden om dit toch in kaart te brengen en het is belangrijk om te blijven meten, want zo komen de sterke en zwakke kanten van de trajecten in beeld. Als je daar op kunt sturen, kun je de impact vergroten, oftewel: impact managen.

Edwin sluit kort af met wat leuke weetjes over MEO – zo hebben we twee Romy’s en twee Jannen op de werkvloer – en een enthousiast ontvangen eerste vertoning van het bedrijfsfilmpje dat bíjna af is. Zo komt een einde aan een gezellige dag, waarop MEO samen met de pg-organisaties vooruitkijkt en positief het nieuwe jaar in gaat.

Via deze weg willen we graag de pg-organisaties bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Maar ook heel veel andere non-profitorganisaties mogen we onze klanten noemen. We zijn enorm trots dat we al die organisaties die zich dag in dag uit inzetten voor belangrijke doelen, van dienst kunnen zijn.