Meer nieuwsbriefaanmeldingen door pop-up

Een e-mailnieuwsbrief blijft waardevol, want die herinnert je publiek eraan dat je bestaat. Je brengt er informatie mee naar je achterban, in plaats van af te wachten tot die zelf in actie komt. Maar hoe verzamel je e-mailadressen?

Een pop-up-venster dat vraagt in te schrijven voor de nieuwsbrief van je website is misschien storend, maar kan ook extra inschrijvingen opleveren en meer inzicht bieden in het bezoek van je website. Met e-mailmarketingplatform MailChimp is dat simpel. Zodra de pop-up verschijnt, doorloopt de bezoeker slechts twee stappen: een e-mailadres invoeren en op een button klikken. Je kunt de plaats van de melding op het beeldscherm aanpassen om te voorkomen dat je de bezoeker te veel hindert; met één klik is de pop-up weer verdwenen.

Timing en relevantie zijn hierbij wel belangrijk. Wie jouw website écht interessant vindt, heeft wellicht ook écht interesse in je nieuwsbrief. MailChimp biedt uitgebreide mogelijkheden om daarop in te spelen.

Timing

Als de pop-up op het juiste moment wordt getoond, is de melding relevant en minder storend. De mogelijkheden die MailChimp aanbiedt, zijn:

  • Tijdelijke vertraging: de pop-up kan direct bij het openen van de website verschijnen, na vijf, of na twintig seconden.
  • Een scrol-‘trigger’: het moment waarop de pop-up getoond wordt, is afhankelijk van de activiteit van de bezoeker, bijvoorbeeld als iemand naar het midden of het einde van een artikel scrolt.
  • Een andere optie is de pop-up pas te tonen vlak voordat de bezoeker de website verlaat.

Ook relevantie maakt de melding minder vervelend en verhoogt het aantal inschrijvingen. Een algemene tekst als ‘Schrijf u in voor de nieuwsbrief’ is niet zo relevant. Maar als iemand met interesse een blog van je leest, is de melding ‘Blijf op de hoogte van nieuwe verhalen: schrijf u in voor onze nieuwsbrief’ dat wel.

Tip: Vaak vragen websites een e-mailadres bij een ‘harde conversie’, zoals een lidmaatschap afsluiten of een aanmelding voor een themabijeenkomst. Bij ongeveer driekwart van de websitebezoeken vindt zo’n ‘harde conversie’ echter niet plaats. Bied daarom een ‘zachte conversie’ – iets waar je bezoeker wat aan heeft, zoals een (digitale) brochure – en vraag daarbij om inschrijving voor de nieuwsbrief. Houd hierbij rekening met wettelijke eisen voor het verwerken van persoonsgegevens volgens de AVG.

Heb je vragen of wil je meer weten over de mogelijkheden voor een nieuwsbrief pop-up op je website? Neem dan contact met ons op.