Maatregelen coronavirus

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Nederland, zullen medewerkers van MEO vanaf maandag 16 maart zoveel mogelijk vanuit huis gaan werken. Deze maatregelen zijn vooralsnog voor vier weken ingesteld. Voor we ingaan op de praktische gevolgen voor ons personeel en onze dienstverlening, leggen we graag uit waarom we dit besluit hebben genomen.

Verantwoordelijkheden

Als werkgever hebben we verschillende verantwoordelijkheden. Allereerst naar onze medewerkers, om ze aan zo min mogelijk situaties bloot te stellen waarin ze het coronavirus op kunnen lopen. Maar we hebben die verantwoordelijkheid ook naar onze klanten – in het bijzonder de vele patiëntenorganisaties waar we voor werken en waar, meer dan gemiddeld, mensen bij betrokken zijn voor wie besmetting met het virus verstrekkende gevolgen kan hebben.

Daarbovenop vinden we dat we gezamenlijk een verantwoordelijkheid hebben naar de rest van de maatschappij. Hoewel het misschien niet te voorkomen is dat veel mensen besmet raken, kunnen we er wél allemaal aan bijdragen om dit besmettingsproces geleidelijk te laten verlopen. Dat is belangrijk: slechts een minderheid die besmet wordt zal last krijgen van ernstige symptomen, maar als die minderheid groot genoeg is, dreigt een tekort aan medische voorzieningen – denk aan bedden op de intensive care en beademingsapparatuur. Als we met z’n allen de verspreiding van het virus kunnen vertragen, verlicht dat de druk op de gezondheidszorg en kan dat mensenlevens redden.

Hoe minder we onnodig dicht bij elkaar in de buurt zijn, hoe kleiner de kans dat we ongemerkt het virus op anderen overdragen. Waar we dit kunnen voorkomen, willen we dus nu al onze verantwoordelijkheid nemen en niet wachten op een signaal van de overheid; met elke besmette persoon die nu wordt voorkomen, wordt ook voorkomen dat diegene anderen besmet.

Maatregelen

Om die reden zullen vanaf maandag zoveel mogelijk medewerkers van MEO vanuit huis werken. Wie daar extra ondersteuning bij nodig heeft, zullen we daarin faciliteren. Voor de medewerkers die wel op kantoor moeten zijn, zoals backoffice-medewerkers, zullen we de werkzaamheden over onze verschillende locaties spreiden, zodat ze zo min mogelijk het openbaar vervoer hoeven te gebruiken.

Ook zullen we uitsluitend nog in noodgevallen fysiek afspreken met klanten. Mocht er al een afspraak gepland zijn, zullen we zo snel mogelijk contact opnemen om een alternatief voor te stellen.

We gaan ervan uit dat we onze dienstverlening voort kunnen zetten zoals je die van ons gewend bent. Niettemin is dit voor ons allemaal een bijzondere situatie, dus we willen er begrip voor vragen als de communicatie soms iets moeizamer verloopt dan normaal.

We gaan ervan uit dat deze maatregelen in ieder geval gelden voor de komende vier weken. Als een verlenging noodzakelijk blijkt, de maatregelen niet langer nodig zijn of als er iets gewijzigd wordt, zullen we dat uiteraard zo snel mogelijk laten weten.

We hopen dat deze situatie maar kort nodig hoeft te zijn en dat we snel weer in goede gezondheid bij elkaar kunnen komen. Mocht je vragen hebben, kun je natuurlijk altijd telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen, via (072) 511 49 67 of [email protected].