Maak je website drempelvrij

‘Drempelvrije toegang’. Deze term wordt vaak gebruikt voor winkels en woningen. Hiermee wordt bedoeld dat het relatief makkelijk is om er binnen te komen voor mensen die slecht ter been zijn. Een hoge drempel maakt het bijvoorbeeld moeilijk om binnen te komen voor iemand die in een rolstoel zit. Maar ook een website is drempelvrij te maken. Wat wordt daarmee bedoeld? Hoe werkt dat voor jouw website?

Stel dat je slechtziend bent, of zelfs blind: er is dan veel dat je op een website zult missen. Computers zijn gelukkig geavanceerd genoeg om tekst voor te lezen. Geschreven tekstuele informatie kun je dan gewoon meekrijgen. Maar afbeeldingen worden al moeilijker. Dat is nog te overzien als een beeld alleen dient om een pagina wat op te fleuren, maar verder niet essentieel is voor het verhaal. Lastiger wordt het als er ook belangrijke informatie in de afbeelding is verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan een infographic; hierin worden ingewikkelde gegevens grafisch weergegeven. Wie zo’n infographic niet kan zien, moet álle informatie missen.

Iemand die slechthorend of doof is maar wel goed kan zien, zal geen problemen hebben met de visuele informatie. Maar als je ook een filmpje op de website hebt staan waarin iets via gesproken tekst uitgelegd wordt, bijvoorbeeld door een voice-over of in een interview, dan mist iemand die dat niet kan horen deze informatie.

Oplossingen

Hier zijn oplossingen voor. Bij een afbeelding is bijvoorbeeld een alternatieve tekst aan te geven die beschrijft wat op het beeld te zien is. Als iemand de functie aan heeft staan, wordt dit door de computer voorgelezen. Zo krijgt iemand die slechtziend of blind is toch de belangrijke informatie mee.

Bij een filmpje is ondertiteling mogelijk, zodat iemand die de audio niet hoort, toch meekrijgt wat er gezegd wordt.

Zo zijn er nog meer manieren om een website toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door de bezoeker de mogelijkheid te bieden de tekst in een groter of ander lettertype weer te geven. Of te zorgen dat alle acties op de website mogelijk zijn zonder muis, omdat het voor slechtzienden moeilijk, zo niet onmogelijk is om het pijltje van de muis te zien. Maar ook door te zorgen dat er geen elementen op een website zijn die meer dan drie keer per seconde knipperen; iets dat vaker knippert kan mogelijk een epileptische aanval veroorzaken.

Waarmerk

Voor drempelvrije websites is het waarmerk drempelvrij.nl ontwikkeld. Als je website aan richtlijnen voldoet, mag je het waarmerk op uw website plaatsen. Hiervoor zijn verschillende toetsingsniveaus mogelijk; op niveau AAA zijn er meer maatregelen genomen dan op niveau A. De toetsing geldt niet alleen voor je reguliere website, maar ook voor de versie die op mobiel of tablet verschijnt. Je vindt de richtlijnen en meer informatie over het waarmerk op drempelvrij.nl.

In eerste instantie is het belangrijk dat websites waarvan het essentieel is dat die voor iedereen bereikbaar zijn, zoals van overheidsinstanties of banken, drempelvrij zijn. Maar ook andere organisaties doen er goed aan hier rekening mee te houden. Zo bereik je meer mensen: ouderen, mensen met visuele of auditieve handicaps, mensen die Nederlands als tweede taal hebben en andere bezoekers die baat hebben bij een drempelvrije website. Ook wordt je site zo beter gevonden door zoekmachines. Kortom, een drempelvrije website heeft niet alleen voordelen voor de bezoeker, maar ook voor jou.

Wil je meer informatie over wat er voor jouw site mogelijk is? Hier vind je meer informatie over drempelvrije websites of neem dan contact met ons op.