Jongerenpanel ZeP: op naar een inclusieve samenleving

MEO zet zich in voor een arbeidsmarkt waarin een arbeidsbeperking geen verschil hoeft te maken, maar waar ruimte is om met elkaars beperkingen om te gaan. Jongerenpanel Zorg én Perspectief (ZeP) gaat nog een stapje verder: zij gaan voor “een inclusieve maatschappij waarin iedereen naar wens en vermogen mee kan doen”.

Zoals vorig jaar uit onderzoek is gebleken, hebben 1,3 miljoen jongeren in Nederland een chronische aandoening – denk bijvoorbeeld aan astma, angst- en stemmingsstoornissen of ADHD. Zij voelen zich minder dan hun leeftijdsgenoten begrepen en ondersteund op school of op het werk. Ook hebben ze minder vertrouwen in de toekomst.

Jongerenpanel ZeP wil dat veranderen. Het panel gaat met jongeren met een chronische aandoening in gesprek en zet hun bevindingen in om “gevraagd en ongevraagd” allerlei betrokkenen te adviseren, zoals de politiek, (gezondheids)professionals en andere partijen. Zo versterken ze de stem van deze jongeren en willen ze allerlei voor hen relevante thema’s op de kaart zetten. Het uiteindelijke doel is dat er niets meer over de hoofden van jongeren met een aandoening heen wordt besloten, maar dat ze altijd betrokken worden bij besluiten die voor hen van belang zijn.

Het is een initiatief dat we bij MEO van harte ondersteunen. Wij merken elke dag wat een beetje begrip en ondersteuning kan betekenen voor mensen om het beste uit zichzelf en uit elkaar kunnen halen.

Ben je tussen de 15 en 25 jaar en wil je jouw stem via het Jongerenpanel laten horen? Dan kun je je aanmelden op hun website. En natuurlijk is zo’n jonge club ook te vinden op sociale media: volg ze op Facebook of Instagram en draag eraan bij om hun impact te vergroten!