Impact: onze belangrijkste – en leukste – cijfers van 2018

Winst niet uitdrukken in euro’s, maar in ‘sociale impact’: dat is, heel simpel gezegd, de kern van een sociale onderneming. Die impact is dan ook waar we ons bij MEO op richten. Winst, maar dan niet financieel; het gaat ons om het maatschappelijke verschil.

Dat klinkt natuurlijk mooi, maar daarbij hoort ook verantwoording naar buiten toe, door concreet te laten zien wélk verschil we eigenlijk precies maken. Het is een inzicht dat voor onszelf ook belangrijk is, zodat we alles erop kunnen richten om de impact nog verder te vergroten.

Daarom hebben we de resultaten van 2018 inzichtelijk gemaakt met een handige infographic. Hierin is te zien hoeveel leerwerktrajecten er zijn opgestart, hoeveel leerlingen een betaalde baan gevonden hebben en alle andere cijfers die belangrijk zijn – oké, en een paar die misschien wat minder van belang zijn, maar die wel leuk zijn om te weten!

Naast de resultaten van het afgelopen jaar zijn de cijfers van de laatste maanden van 2017 meegenomen, want in de vorige rapportage is slechts de impact tot augustus van dat jaar gemeten. Ook kijken we even terug hoe het nu gaat met de mensen die in 2017 uitgestroomd zijn vanuit MEO: hebben ze nog steeds een baan, of hebben ze er inmiddels een gevonden?

De infographic is hieronder te vinden. Mocht u er nog vragen over hebben, of benieuwd zijn naar wat wij voor elkaar kunnen betekenen, neem dan gerust eens contact met ons op.