Gratis advertentiebudget voor non-profitorganisaties

Zoekmachine Google stelt met Ad Grants advertentiebudget beschikbaar voor non-profitorganisaties met een ANBI-status. Op dit moment maken wereldwijd zo’n 35.000 organisaties hier gebruik van om te bieden op zoektermen die relevant verkeer naar hun websites verwijzen. Op 1 januari zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de voorwaarden van Google Ad Grants. Bij het niet voldoen aan de richtlijnen, wordt het account opgeschort. Hier hebben veel organisaties [url=https://www.frankwatching.com/archive/2018/07/05/google-ad-grants-in-2018-het-effect-van-de-strengere-regels/]al mee te maken gehad[/url].

Google is onmisbaar om online gevonden te worden. Organisaties kunnen hun positie in de zoekmachine te verbeteren door te bieden op zoektermen, zodat hun advertenties bovenaan de zoekresultaten verschijnen. Hoewel dit Google geld oplevert, heeft het bedrijf er ook belang bij dat de gebruiker relevante zoekresultaten ziet. Om te voorkomen dat non-profitorganisaties door het commerciële geweld ondersneeuwen, stelt Google daarom maandelijks gratis advertentiebudget aan hen beschikbaar om de concurrentie aan te kunnen gaan.

Wat is er veranderd?

Het maximumbod op een zoekterm van 2 dollar komt te vervallen. Dit is vooral interessant voor organisaties die direct met commerciële bedrijven concurreren. Een andere grote verandering is dat op minimaal 5 % van de vertoonde advertenties doorgeklikt moet worden (CTR); indien dit twee maanden niet wordt gehaald, wordt het account opgeschort. Dit vereist effectief ingerichte campagnes.
Daarnaast moet het account actief beheerd worden om opschorting te voorkomen. Zo dient de contactpersoon op e-mails te reageren en minimaal eens per 90 dagen in te loggen om de prestaties te controleren en updates uit te voeren. Daar komt bij dat belangrijke meldingen via de AdWords-interface bekend worden gemaakt, in plaats van via e-mail. Ook moet jaarlijks de enquête ingevuld worden.

Andere nieuwe richtlijnen zijn:

  • Non-profitorganisaties moeten bieden op zoekwoorden die te maken hebben met de missie van de organisatie en kunnen niet op ‘branded’ zoektermen bieden die zij niet zelf bezitten, zoals ‘Google’ of ‘YouTube’.
  • Google moet de relevantie van de verhouding tussen zoektermen, advertentie en website beoordelen met een kwaliteitsscore van 3 of hoger.
  • Campagnes moeten in tenminste twee rubrieken actief zijn, met elk een reeks nauw verwante zoekwoorden en twee actieve advertentieteksten.
  • Advertenties moeten tenminste twee actieve extra links hebben.
  • Alle accounts moeten op een specifieke locatie gericht zijn.
  • De meeste zoektermen die uit slechts één woord bestaan, zijn verboden, tenzij het de organisatienaam is of een erkende medische aandoening. Dit moet zorgen voor specifieke, gerichte zoektermen.

Kwaliteitsverbetering

De nieuwe voorwaarden zijn bedoeld om de accounts van non-profitorganisaties te laten voldoen aan de door Google gestelde kwaliteitseisen. Dit komt de gebruiker ten goede, maar zal ook zorgen voor een effectiever besteed advertentiebudget en betere advertentieresultaten. Accounts die niet voldoen aan de nieuwe vereisten, worden opgeschort. Uiteraard heeft MEO de Ad Grants-accounts van klanten aangepast aan de nieuwe voorwaarden.

De nieuwe richtlijnen brengen mogelijkheden en verplichtingen met zich mee, maar zijn vooral een kans om de campagnes en resultaten nog verder te verbeteren. Een representatieve steekproef onder accounts die al meer dan een jaar door MEO beheerd worden, laat zien dat het aantal advertentievertoningen met 31,5 % is gedaald, maar dat de doorklikratio stijgt; van gemiddeld 9,98 % in de eerste week van januari naar 13,03% in de eerste week van juli. Kortom, meer kwaliteit in plaats van kwantiteit.

MEO als Google Ad Grants Certified Partner

Afgelopen week kreeg MEO de uitnodiging van Google om Ad Grants Certified Parnter te worden. Daar kan geen ‘nee’ tegen gezegd worden, natuurlijk!
Google lanceerde deze week een nieuw programma voor gecertificeerde professionals van Ad Grants ter ondersteuning van non-profitorganisaties. Dit is bedoeld om bedrijven met Ad Grantservaring en -specialisatie te valideren. Organisaties die een bureau zoeken om voor hen het Ad Grants account te beheren, kunnen hieraan zien dat het bureau door Google aanbevolen wordt. Wanneer men kiest voor een Google Ad Grants Certified Partner, wordt gekozen voor zekerheid, deskundigheid en continuïteit.

Voor nu een laatste tip:
Blijf dus vooral zorgen dat de website relevant blijft voor jouw publiek en blijf naar alternatieve kanalen kijken, zoals retargeting en sociale media. Wie daar hulp bij nodig heeft, kan natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Voor meer informatie kun je terecht op de help-pagina van Ad Grants en het overzicht van budget- en biedingsbeperkingen.