De waarde van impact: wat meten en rapporteren voor jou kan doen

Non-profitorganisaties en sociale ondernemingen hebben een hart voor maatschappelijke doelen. Maar in de drukte van alledag kunnen we soms door het bos de bomen niet meer zien. Wat is de echte impact die we maken: het meetbare effect dat onze organisatie of initiatief heeft op de samenleving? Hoe maken we dat zichtbaar? En waarom zouden we dat willen? Maak kennis met de impactrapportage!

Een impactrapportage is meer dan gewoon een verslag. Het is een krachtig instrument om de maatschappelijke impact van je werk zichtbaar en meetbaar te maken. De rapportage biedt niet alleen waardevolle inzichten in de maatschappelijke effecten van jouw activiteiten, maar draagt ook bij aan verantwoording en transparantie. Het is een manier om aan je stakeholders te laten zien welke maatschappelijke impact je realiseert en waarom dat belangrijk is – of je dat nu aan klanten, medewerkers, financiers of de bredere gemeenschap laat zien.

Wat meet je in een impactrapportage?

Het meten van maatschappelijke impact is een complex proces dat zich uitstrekt over verschillende niveaus, zoals dat van individuele deelnemers, je organisatie, de gemeenschap en de bredere maatschappij. Denk hierbij aan het aantal mensen dat je hebt geholpen, de verbetering van hun levenskwaliteit, de positieve veranderingen die je hebt gestimuleerd in lokale gemeenschappen, of de bijdrage die je hebt geleverd aan grotere maatschappelijke doelen zoals klimaatverandering of sociale rechtvaardigheid.

Als je bijvoorbeeld een onderwijsprogramma runt voor kansarme jongeren, kun je op individueel niveau kijken naar de verbetering van schoolresultaten, op organisatieniveau naar de uitbreiding van je programma, op gemeenschapsniveau naar de afname van jeugdwerkloosheid, en op maatschappelijk niveau naar je bijdrage aan het verminderen van de inkomensongelijkheid.

Waar begin je met je impactmeting?

Door op verschillende niveaus te meten, kun je beter begrijpen hoe verandering plaatsvindt en hoe je activiteiten daaraan bijdragen. Hoe deze niveaus zich precies tot elkaar verhouden, kun je vinden in het Impactpad, een uitgebreide gids die organisaties stapsgewijs helpt om hun maatschappelijke impact te identificeren, te meten en te verbeteren. Uiteindelijk is het belangrijk om op elk van deze niveaus te meten, om een zo compleet mogelijk inzicht te krijgen in de impact van je werk.

Dat klinkt als een flinke opgave – en dat is het ook. Het is daarom beter om gewoon te beginnen met rapporteren op de niveaus die je wel redelijkerwijs in beeld kunt krijgen, dan dat je bezwijkt onder het gewicht van een té uitgebreide meting. Je kunt je metingen na verloop van tijd namelijk gewoon uitbreiden.

Waarom zou je impact meten?

Impactrapportages maken het mogelijk om je werk kritisch te bekijken en te bepalen welke activiteiten daadwerkelijk maatschappelijke impact hebben. Ze bieden inzicht in wat werkt en wat niet, en helpen verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Met impactrapportages laat je zien dat je activiteiten een positieve verandering in de maatschappij teweegbrengen.

De inzichten die hieruit voortkomen, vormen een waardevolle bron voor strategische planning. Door te begrijpen welke maatschappelijke impact je hebt bereikt, kun je beter bepalen wat je in de toekomst wilt doen. Impactrapportages ondersteunen bij het stellen van doelen, het plannen van toekomstige projecten en het bepalen van de richting van je organisatie. Ze stimuleren continue verbetering en innovatie, en zorgen dat je focus houdt op de activiteiten die de meeste impact hebben.

Wat levert een impactrapportage verder op?

Een impactrapportage is niet alleen een instrument voor interne doeleinden, het kan ook een krachtig marketinginstrument zijn. In een wereld waar consumenten en stakeholders steeds meer waarde hechten aan transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid, kan een impactrapportage je organisatie onderscheiden van de rest. Het laat zien dat je niet alleen praat over maatschappelijke impact, maar dat je ook daadwerkelijk actie onderneemt en resultaten boekt. Het is een manier om je verhaal te vertellen, je successen te delen en je publiek te betrekken bij je missie. Door je impactrapportage te delen op je website, in nieuwsbrieven of op sociale media, kun je je bereik vergroten, je reputatie versterken en misschien zelfs nieuwe partners, donateurs of klanten aantrekken.

Kortom, door je impact te laten zien, kun je jouw organisatie naar een hoger niveau tillen!

Waar vind ik hulp bij mijn impactrapportage?

Het opstellen van een impactrapportage kan een uitdaging lijken, maar met de juiste tools en benadering kun je een heel eind komen. Begin met het bepalen van welke maatschappelijke effecten je wilt meten, en hoe je dit het beste kunt doen. Het eerdergenoemde Impactpad kun je hiervoor goed gebruiken. Lees ook eens wat goede tips vanuit de Code Sociale Ondernemingen om je impact uit te dragen. Heb je echt te weinig menskracht om hier allemaal zelf uit te voeren? Dan kun je ook de meting en rapportage uitbesteden aan een extern bureau.

Een impactrapportage maken is niet alleen een manier om je successen te vieren, maar ook om te leren, te groeien, gelijkgestemden aan te trekken en je strategie voor de toekomst te bepalen. Het is, kortom, een waardevolle investering in je organisatie. Start dus vandaag nog met het opstellen van je eigen impactrapportage en ontdek wat jouw maatschappelijke impact precies waard is!