De Bazen van Morgen bij MEO

“Als je onderdeel van de toekomst wilt zijn, dan zul je moeten luisteren naar de toekomst.” Sinds jaren strijdt organisatie JINC tegen armoede en kansenongelijkheid. Honderdduizenden kinderen groeien in Nederland op in een omgeving met een sociaaleconomische achterstand. Dit zijn situaties met veel werkloosheid en minder rolmodellen. Veel kinderen hebben geen mensen om zich heen die hen op weg helpt om hun talenten te ontwikkelen, door bijvoorbeeld over werk te praten of solliciteren. Voor hen is het logischerwijs lastiger slagen op de arbeidsmarkt.

“De Baas van Morgen” is een project van JINC om daar verandering in te brengen! Een project wat veel meer is dan het inspireren van jongeren en hen een leuke dag bezorgen. Want middelbare scholieren kunnen ons minstens net zoveel inspireren als wij hen! Juist als organisatie met veel jonge mensen ben je gauw geneigd te denken dat je het wel weet. Maar ís dat wel zo?

Wederzijds inspireren

Terestina en Delina, 2 middelbare scholieren uit Heemstede, waren op 27 januari jl. bij MEO “De Bazen van Morgen”. Glimmend liepen ze door ons nieuwe pand in Haarlem tijdens de rondleiding. Samen met Joost, directie MEO, maakten zij kennis met MEO en de plannen van de dag. Zij gingen aan de slag met de vraag wat hun idee is van een fijne werkomgeving. Niet alleen als het gaat om kantoormeubilair en goede faciliteiten, maar ook over hoe om te gaan met elkaar als collega’s onderling. Waar wordt waarde aan gehecht en waarom precies?

Er werd druk geschreven, ge-Post-It en ge-Pinterest. Van strakke, Scandinavische design meubelen tot aquariums en andere kantoordieren. Het was mooi om te zien dat veel van hun bevindingen over gedragscodes feilloos aansloten bij onze kernwaarden en dat dus ook de jongere generatie deze deelt. Respect hebben voor elkaar en open met elkaar communiceren waren hier voorbeelden van.

Veel leuker dan school

Na een gesprek met Romy, coördinator backoffice binnen MEO, was het ijs echt gebroken. Romy heeft haar dag uit het leven van MEO vertelt, maar ook hebben Terestina en Delina hun bevindingen en Pinterest moodboards besproken met haar. Het enthousiasme en de trots waarmee ze dit deelden spatte er van af. Een aantal ideeën gaan er zeker meegenomen worden door Romy, waaronder de inrichting van de ruimte waar zij in zaten, wat een relax ruimte moet gaan worden.

Op de vraag wat ze nu leuker vonden, school of werk, waren ze het unaniem eens. Terestina: “Dit natuurlijk, veel leuker dan school.” Delina: “Het allerleukste vind ik dat we echt deel uit maken van een bedrijf, dat we mee mogen denken en dat er ook écht iets mee gedaan wordt.” Hoe ze op dit moment hun toekomst voor zich zien? Terestina: “Ik vind (social) media heel leuk, daar zou ik wel meer van willen weten en in willen werken.” Delina vult aan: “Ik wil later stewardess worden, dat weet ik al helemaal zeker!”

Zij zijn de toekomst

Als MEO kunnen wij onze sterktes duurzaam ontwikkelen door nu al te luisteren naar wat middelbare scholieren als Terestina en Delina belangrijk vinden en wat hen drijft om ook over 10 jaar een voorsprong te hebben. Maar vooral de toekomstige generatie een leuke en veilige werkomgeving te bieden.

En dat is het allerbelangrijkste, samen met de belofte van ons aan hen om ze te allen tijde bij te staan wanneer ze hulp nodig hebben op werkgebied.

Wij hebben veel van Terestina en Delina geleerd en hopen dat ze een werkplek vol kansen krijgen die ze verdienen. Dank jullie wel, wij vonden het een eer om jullie te ontmoeten en dank JINC om dit mede mogelijk te maken!