MaculaVereniging

Dankzij nauwe samenwerking en een diepe duik in vormgeving én technologie, is zowel de website als het ledenblad van de MaculaVereniging toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

Het resultaat

Aantrekkelijk vormgegeven ledenmagazine en website zijn ook toegankelijk voor slechtziende lezers.

De aanleiding

Van patiëntenvereniging naar een breed, toegankelijk platform

De MaculaVereniging wil een breed platform zijn voor zowel mensen met macula-degeneratie als voor andere betrokkenen, zoals familieleden en groepen die een verhoogd risico lopen op de aandoening.

Voor het ledenblad en de website vraagt dit om een vormgeving die een brede groep lezers aanspreekt, maar die ook toegankelijk is voor slechtziende mensen; door macula-degeneratie neemt de gezichtsscherpte namelijk sterk af, wat het moeilijker maakt teksten te lezen en afbeeldingen te zien.

De oplossing

Samenwerking en mooie balans tussen vormgeving en technologie

MEO heeft voor de MaculaVereniging een nieuwe website en een nieuwe vormgeving van het ledenblad verzorgd.

Deze voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines, oftewel de WCAG-richtlijnen, om ook toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Zo kunnen bezoekers op de website het contrast aanpassen, lettergrootte en -type, aanpassen en zijn alle handelingen niet alleen met een muis uit te voeren, maar ook met een toetsenbord – essentieel voor wie moeite heeft om het pijltje van de muis te zien.

Het ledentijdschrift MaculaVisie heeft een prettig leesbare, aantrekkelijke nieuwe vormgeving gekregen. MEO maakt daarnaast een toegankelijke, digitale editie. Deze kan voorgelezen worden door software, ook wel een ‘screen reader’ genoemd. Om ervoor te zorgen dat de software de teksten op de juiste volgorde leest, moeten allerlei codes aangebracht worden. Die maken duidelijk wat de kop van een artikel is, wat de gewone tekst is, maar ook in welke taal iets voorgelezen moet worden – zodat de software niet gaat proberen om een Engelse term in het Nederlands uit te spreken.

Dit vraagt dus meer van onze vormgevers: niet alleen oog voor een mooi plaatje, maar ook technische kennis. Hiervoor werkt onze studio nauw samen met het bestuur van de vereniging. Iedere editie wordt uitgebreid getest met verschillende screen readers. Nieuwe technische ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en waar mogelijk getest en toegepast.

Door nauwe samenwerking en met een mooie balans tussen vormgeving en technologie, verbeteren we van de media van de MaculaVereniging zo continu de toegankelijkheid. Zo staat een nieuwe vormgeving van de nieuwsbrief al op de planning, om die ook volgens de WCAG-richtlijnen te ontwerpen – een stap die zelfs veel (semi)overheidsinstellingen nog niet gezet hebben.