Aan de Bak

We creëren zichtbaarheid voor RMT’s, zoals ZKIJ Werkt Door, om mensen te ondersteunen bij het vinden van (nieuw) werk.

Het resultaat

Vanuit een concept een cross mediale campagne opzetten met on- en off-site activiteiten.

De aanleiding

Het in beeld brengen van niet zichtbare werkzoekenden

Door de krapte op de arbeidsmarkt staan werkgevers te springen om medewerkers aan te nemen. Die potentiële werknemers in beeld brengen is niet altijd even makkelijk. ZKIJ Werkt Door gaat op zoek naar die mensen die uit beeld zijn, maar die mogelijk wel op zoek zijn naar werk of een leerwerktraject, zoals schoolverlaters en niet-uitkeringsgerechtigden.

De oplossing

On en off-site activiteiten creëren om onbenut arbeidspotentieel in beeld te brengen

ZKIJ Werkt Door: “MEO heeft geholpen bij het creëren van diverse on- en off-site activiteiten om het onbenut arbeidspotentieel in beeld te brengen. Dit hebben ze gedaan door ondersteuning bij evenementen. Door middel van een door MEO ontworpen bakfiets zijn we de wijk in gegaan om op een zeer laagdrempelige manier in contact te komen met de doelgroep om die te informeren over het bestaan van ZKIJ Werkt Door en wat de organisatie eventueel voor hen kan betekenen. Dit in samenwerking met wijkteams en andere organisaties binnen de wijken. Ter ondersteuning van deze activiteiten zijn er door MEO diverse herkenbare middelen zoals vlaggen en stand materiaal gemaakt om herkenbaarheid te creëren voor het concept. Deze activiteiten waren met name gericht op awareness in de buurt en het ophalen van informatie. De verwachting was dat we de meeste aanmelding voor 1-op-1 gesprekken halen uit de media-activiteiten.”

ZKIJ Werkt Door: “Met de media-activiteiten bedoelen we allerlei online en offline advertenties om bekendheid te creëren bij het onbenut arbeidspotentieel. We streefden ernaar om veel mensen te bereiken (150.000-200.000), door op verschillende manieren te adverteren. Met de veelzijdigheid in de kanalen waar MEO ook in heeft ondersteund (van buurtkranten tot buitenmedia tot online campagnes) en manier van aanspreken (meerdere talen), wilden we ook juist de mensen aanspreken die tot dusver niet gezien waren.
Voor de media-activiteiten werd door MEO specifiek ingezet op Social Media campagnes, online zoekwoorden campagnes, buitenmedia, huis-aan-huis verspreiding en content verspreiding via kranten en buurtbladen.”