Beaumont en MEO: mooie dingen maken, mét impact

Beaumont Communicatie & Management biedt ondersteuning aan ontwikkelaars, overheden, bedrijven en andere groepen om hun doelen te bereiken, zoals het verbeteren van hun plannen, het vergroten van de steun voor beleid of het versterken van hun positie op de markt.

Het bureau werkt sinds kort samen met MEO. Linda Troost, managing partner en communicatieadviseur van Beaumont, vertelt: “Bij onze projecten hebben we met veel verschillende disciplines te maken. Door deze samenwerking kunnen we op specialistische onderdelen MEO inschakelen. Denk aan vormgeving, videoproducties of online marketing, waarbij wij wel de grote lijnen in de gaten houden.”

“Eigenlijk zijn het extra collega’s op afstand.”

Dankzij de samenwerking kan Beaumont invulling geven aan de eigen SROI-verplichting: de eis om bij grote overheidsopdrachten een deel van de opdrachtsom in te zetten voor mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’.

Bij MEO streven we ernaar dat minstens de helft van ons betaalde personeel uit die doelgroep komt. Al spreken we zelf liever van ‘ongezien talent’, een omschrijving waar Linda zich in kan vinden: “Iedereen heeft zijn talenten, daar zijn we bij Beaumont van overtuigd. We werken dus graag samen aan kwalitatief goede communicatiemiddelen én aan een inclusieve arbeidsmarkt waar ruimte is voor iedereen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet.”

“Dat onze samenwerking bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt, terwijl we samen mooie dingen maken, is alleen maar fantastisch. Dat het zo goed klikt, maakt ook dat we hopelijk nog veel projecten samen gaan oppakken, terwijl we impact maken.”

Wil je meer weten over SROI en hoe je dit bij jouw organisatie kan invullen? Neem dan gerust contact op met MEO. We hopen ook jou te inspireren om bij te dragen aan een mooiere wereld!