skip to Main Content
MEO Sluit Zich Aan Bij Social Enterprise NL

MEO sluit zich aan bij Social Enterprise NL

“Dat Social Enterprise NL, daar moeten we echt eens naar kijken. Dat is een heel interessant initiatief!”

Onze jobcoach Bas Leenders had deze woorden nog maar net uitgesproken, toen duidelijk werd waarom: Social Enterprise NL zit namelijk zó dicht op het vuur dat ze ons voor waren. We ontvingen een e-mail met het verzoek om eens kennis te komen maken.

Social Enterprise NL ondersteunt sociale ondernemingen in Nederland. Dit zijn in hun woorden‘ondernemingen die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen en waarvoor geld verdienen van secundair belang is’. Steeds meer ondernemers beseffen dat geld een middel kan zijn in plaats van een doel, en dat ‘winst’ ook behaald kan worden uit maatschappelijke doelstellingen. Sterker nog, dat besef is in onze veranderende samenleving broodnodig.

Meer dan 260 Social Enterprises

Social Enterprise NL is volgens eigen woorden ‘aanjager van de groeiende beweging van sociaal ondernemers die werken aan de economie waarin voor iedereen winst wordt gecreëerd’. Meer dan 260 Nederlandse ‘social enterprises’ hebben zich bij het initiatief aangesloten. Dit zijn relatief kleine organisaties zoals MEO, maar ook klinkende namen als Tony’s Chocolonely en Katja Schuurman’s Return to Sender.

Door samen een netwerk te vormen kunnen deze ondernemingen van elkaar leren. Immers, in een snel veranderende wereld is het prettig als je niet allemaal zelf opnieuw het wiel uit hoeft te vinden. Maar ook met onder andere workshops en trainingen stelt Social Enterprise NL een schat aan kennis beschikbaar. Tevens zetten zij zich in voor wet- en regelgeving om de positie van sociale ondernemingen te versterken. Ook zetten zij zich in voor de beschikbaarheid van groeikapitaal, bevorderen ze (h)erkenning van het begrip ‘social enterprise’ en stimuleren ze onderzoek in samenwerking met de Universiteit Utrecht.

Verantwoordelijkheid

Dit is natuurlijk niet allemaal geheel vrijblijvend. Ook de ondernemingen zelf hebben een verantwoordelijkheid, onder andere door hun ‘sociale impact’ duidelijk in kaart te brengen. Dat gaat verder dan een vinkje dat een traject succesvol is afgerond: hoe gaat het bijvoorbeeld een jaar later met een kandidaat? Is er impact omdat een zelf verdiend loon een uitkering heeft vervangen? Maar ook een groter zelfvertrouwen is positieve impact: hoe meet je dat? En wat kun je doen om eventueel negatieve impact te meten? Dit alles in kaart brengen is een intensief proces, dat onderdeel moet worden van de dagelijkse bedrijfsvoering.

Social Enterprise NL onderstreept deze verantwoordelijkheid en helpt ondernemers om dit in kaart te brengen. Zodat het woordje ‘sociaal’ ook werkelijk wat te betekenen heeft, maar ook zodat de organisatie steeds steviger en bewuster aan de dienstverlening kan werken.

Na een prettig gesprek was het eigenlijk meteen duidelijk: hier kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten!

Back To Top