skip to Main Content
Jobcoach Bas Leenders: Bezig Met Een Mooi En Waardevol Initiatief

Jobcoach Bas Leenders: Bezig met een mooi en waardevol initiatief

Profiel

Naam: Bas Leenders
Leeftijd: 36
Woonplaats: Amsterdam
Opleiding: Sociaal Juridische Dienstverlening, Toegepaste Psychologie en diverse aanvullende trainingen
Hobby’s: vriendin Sanne en dochter Mees, wielrennen

Een geslaagd leerwerktraject lukt niet zonder goede begeleiding. Sinds begin 2015 wordt deze begeleiding bij MEO verzorgd door jobcoach Bas Leenders. De tijd is dus meer dan rijp om hem eens voor te stellen.

Jong en ondernemend

“MEO is voor mij een jonge, ondernemende en sociale organisatie waar ik me erg thuis in voel. Ik draag graag mijn steentje bij om de afstand tot de arbeidsmarkt voor jongeren te verkleinen. MEO is voor mij de uitgelezen manier om dat te doen.

Halverwege 2014 heb ik Edwin Teljeur, de initiatiefnemer van de stichting, ontmoet. Ik werkte op dat moment voor een groot opleidings- en re-integratiebedrijf. We bespraken de toekomstmogelijkheden van MEO en de rol die een jobcoach daarin heeft. Ik heb na een aantal gesprekken aangegeven graag te gaan samenwerken. In januari 2015 ben ik daarmee begonnen.”

Adviseren, begeleiden, verantwoorden

“Ik adviseer werkgevers over de mogelijkheden om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ook denk ik mee met de interne bedrijfsvoering. Daarnaast adviseer en begeleid ik werkzoekenden via MEO naar werk en heb ik de taak om de samenwerking met scholen, UWV en gemeenten uit te bouwen. Verder hoort daar ook de verantwoording via rapportage en administratie bij.”

Vooraan in een bredere beweging

“Als ik zie wat er op de werkvloer van MEO aan websites wordt gemaakt en wat er aan drukwerk wordt opgeleverd, dan word ik erg blij. Dat dit wordt gedaan door met elkaar samen te werken en van elkaar te leren, maakt mij trots. MEO loopt vooraan in een beweging waarin het verdienen van zoveel mogelijk geld niet langer de eerste prioriteit is. Dit sociaal-maatschappelijk ondernemen is een ontwikkeling waar veel over te doen is op dit moment. De wetenschap dat we hier met een mooi en waardevol initiatief bezig zijn, waarbij we niet alleen mooi werk opleveren, maar ook waardevolle werkervaring mogelijk maken; daar word ik elke dag weer vrolijk van!”

Back To Top